מדיניות פרטיות

מאחר שחברת עד500 (להלן:"החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת. (להלן-"האתרים"), החברה החליטה להפיץ את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע. בחלק מהמקרים המידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בכתובתך ובשמו, מוצרים ושירותים שרכשת או לחלופין מכרת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. את המידע אתה מוסר ביודעין, לדוגמא בזמן שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית והוא אינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, פרסומות שראית באתר, עמודים שצפית שבהם, שירותים והצעות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בזמן רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך את המידע הנחוץ בלבד במישרין לרכישת המוצרים או לאספקת השירותים.

 

מאגר המידע

הפרטים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

* לאפשר שימוש בשירותים שונים באתרים.

* לשפר ולהעשיר את התכנים והשירותים המוצעים באתרים.

* לבטל או לשנות שירותים ותכנים קיימים.

* לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

* לצורך התאמת המודעות שיוצגו בזמן הגלישה באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מדי פעם מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תעביר את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תמסור לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך ואת פרטיך האישיים בזמן פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

* במידה ורכשת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הנדרש לשם השלמת תהליך הרכישה

* במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.

* אם תבצע באתרים, פעולות שנגד הדין;

* אם יתקבל צו שיפוטי המורה להעביר את הפרטים או המידע אודותיך לצד שלישי;

* אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה ותתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאגור נתונים סטטיסטיים אודות שימושים באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים חדשניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע איך לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לשלוט במערך הפרסומות באתרים. המודעות בהן אתה צופה בזמן הביקור באתר מגיעות מהמחשבים של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם ביקרת ובפרסומות שבהן צפית ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

אבטחת מידע

 

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מכיוון שגישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שמוחזק עליו במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

לפנייה כזאת ניתן לפנות ביצירת קשר הנמצא מטה או באמצעות פקס מס':03-6813592    או בדואר.

 

לכבוד: עד500

רחוב: בן יהודה 1

עיר: תל אביב

מיקוד: 63801


 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה רשאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של החברה.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יפורסם על-כך בעמוד הבית של האתרים.